Quy trình

Quy trình bảo dưỡng điều hòa

Quy trình bảo dưỡng điều hòa

1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA Bước 1: 1. TIẾP NHẬN THÔNG TIN 2. PHÂN CÔNG KỸ THUẬT Giao việc cho kỹ thuật viên 3. LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG Liên hệ đặt lịch khách hàng Bước 2:  1. TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ Thống nhất khối lượng, bảo giá khách hàng trước khi bảo dưỡng 2. KIỂM TRA …

Quy trình bảo dưỡng máy giặt

Quy trình bảo dưỡng máy giặt

1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY GIẶT Bước 1: 1. TIẾP NHẬN THÔNG TIN 2. PHÂN CÔNG KỸ THUẬT Giao việc cho kỹ thuật viên 3. LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG Liên hệ đặt lịch khách hàng Bước 2:  1. TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ Thống nhất khối lượng, bảo giá khách hàng trước khi bảo dưỡng 2. KIỂM TRA …

Quy trình bảo dưỡng máy lọc nước

Quy trình bảo dưỡng máy lọc nước

1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY LỌC NƯỚC Bước 1: 1. TIẾP NHẬN THÔNG TIN 2. PHÂN CÔNG KỸ THUẬT Giao việc cho kỹ thuật viên 3. LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG Liên hệ đặt lịch khách hàng Bước 2:  1. TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ Thống nhất khối lượng, bảo giá khách hàng trước khi bảo dưỡng 2. KIỂM …

Quy trình bảo dưỡng bình nóng lạnh

Quy trình bảo dưỡng bình nóng lạnh

1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG BÌNH NÓNG LẠNH  Bước 1: 1. TIẾP NHẬN THÔNG TIN 2. PHÂN CÔNG KỸ THUẬT Giao việc cho kỹ thuật viên 3. LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG Liên hệ đặt lịch khách hàng Bước 2:  1. TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ Thống nhất khối lượng, bảo giá khách hàng trước khi bảo dưỡng 2. …